STORM BALLET STUDIO
taneční škola

rozvrh ke stažení ve formátu .doc rozvrh

Založení školy se datuje k roku 1990. Během doby svého působení vznikla v Plzni renomovaná taneční a modelingová škola nesoucí jednotný název Storm Ballet- Talentové centrum tance.
Cílem a hlavní náplní školy je výběr talentovaných dětí a mládeže v oboru uměleckého a moderního tance. Další alternativy najdete v oblasti modelingu, reklamy a dramatické výchovy.
Přednosti školy jsou v pestrosti výuky tanečních stylů, individuálním přístupu a systematické práce lektorů, kteří podporují individuální vnímání dětí a rozvíjí jejich estetické cítění,kulturu pohybu a zdravý životní styl.
Výsledkem a úspěchem práce tanečníků Storm Ballet je získání kreditu a známky kvality, jak v oblasti taneční (titul Mistr světa, Absolutní vítěz Taneční skupiny roku 2013,2018, titul Mistr ČR Art Dance a Show Dance), tak společenské.


Lektoři Storm Ballet


Petr Čejka-klasický balet,contemporary dance,choreogra­fie,
Kateřina Bednářová-contemporary dance, taneční gymnastika, choreografie
Karel Audy-lektor, sólista baletu DJKT Plzeň, klasický balet
Kristýna Potužníková- lektor, členka baletu DJKT Plzeň, klasický balet, contemporary dance, choreografie
Miroslav Suda-lektor, člen baletu DJKT Plzeň, contemporary dance
Kateřina Babničová – lektor Mini děti, gymnastika, modern dance, choreografie
Adéla Pavlíková – lektor Mini děti, gymnastika, modern dance, choreografie
Aneta Heroutová-lektor, class Přípravka, Junioři, modern dance
Michaela Mrázková-lektor, class Junoři, Inspiro, contemporary dance
Eliška Neprašová-lektor, Přípravka, Děti 1, základní pohybová průprava, modern dance
Adéla Faitová-asistent trenéra Děti 2, JuniořiNOVÉ ROZDĚLENÍ Talentového centra tance STORM BALLET


Všeobecné zaměření:

průběh hodiny – rozcvičení, zahřátí, improvizace, posilování, protažení, technika, taneční variace,akrobacie, soutěžní choreografie, průřez tanečními styly

specializace
moderna
jazz
scénický a klasický tanec
contemporary dance
individuální přístup lektorů,postup do vyšších tříd talentového centra, estetická průprava, veřejná vystoupení a soutěžní choreografie,pří­prava autorských představení, spolupráce se zahraničními školami, účast na Dance Tour,mistrovství Evropy a světa, letní příprava Stormdance camp NOVĚ i pro kategorii Přípravka a MINI, prázdninová soustředění…

CLASS 1 (přípravka A,B, předškolní věk 4–6let)


1× týdně dle rozvrhu talentového centra děti ve věku od 4–5 let, začátečníci a jejich první seznámení s tancem

průběh hodiny – zahřívací rozcvička, strečink, taneční a herecká improvizace, variační skladby a rytmické sestavy, hry a zpěv

taneční a technická průprava věnovaná různým tanečním stylům
specializace
taneční a herecká improvizace
taneční gymnastika, akrobacie
technika (krokové variace, taneční chůze, držení těla a paží)
základy moderny
estetická a verbální průprava, TALENTOVÁ ZKOUŠKA – výběr do Class 2 talentového centra tance.

CLASS 2 (mini děti, školní věk od 6–8let)


2× týdně dle rozvrhu talentového centra, II. pololetí možno až 3× týdně
děti ve věku od 6–8let, soutěžní zařezení kategorie MINI, BABY

průběh hodiny – rozcvičení, strečink, taneční technika (skoky, krokové variace, základy baletu), taneční a herecká improvizace, variační skladby, příprava soutěžní choreografie
všeobecná taneční a technická průprava věnovaná různým tanečním stylům
specializace
taneční a herecká improvizace
klasický balet
jazz
taneční gymnastika, akrobacie
technika (držení těla, skoky, točky, krokové variace)
základy moderny, contemporary dance
veřejná vystoupení, soutěžní choreografie,účast na Dance Tour, přestup do Talentu Class 3 Děti 1 nebo Class 4 Děti 2 talentového centra tance

CLASS 3 (kategorie Děti 1)


2× týdně dle rozvrhu talentového centra, v soutěžním období možnost přidání individuálních tréninků
děti ve věku od 8–11,5let, soutěžní zařezení 2.liga, pohárové soutěže

průběh hodiny – rozcvičení, strečink, taneční technika (skoky, krokové variace, základy baletu), taneční a herecká improvizace, variační skladby
všeobecná taneční a technická průprava věnovaná různým tanečním stylům
specializace
taneční a herecká improvizace
klasický balet
jazz
taneční gymnastika, akrobacie
technika (držení těla, skoky, točky, krokové variace)
moderna, contemporary dance
veřejná vystoupení, soutěžní choreografie,účast na Dance Tour – 2.liga a základní soutěžní liga, přestup Class 4 nebo Class 5 talentového centra tance, účast na mimořádných soustředěních

Class 4 (kategorie Děti 2 )


3× týdně / sólisté, dua, malá skupina 4× dle rozvrhu talentového centra
děti, školní věk od 8–11,5let, soutěžní zařazení Profi, extraliga, mezinárodní soutěže, výběr malá skupina, sóla, dueta

průběh hodiny – zahřívací rozcvička, strečink, taneční technika (skoky, krokové variace, klasický balet), taneční a herecká improvizace, variační skladby,nastudování choregrafií,
všeobecná taneční a technická průprava věnovaná různým tanečním stylům
specializace
taneční a herecká improvizace
klasický balet a scénický tanec
jazz
taneční gymnastika a akrobacie
technika (držení těla, skoky, točky, krokové variace)
moderna, contemporary dance
veřejná vystoupení a soutěžní choreografie, přestup do Talentu Class 5, Class 6, Inspiro tým, talentového centra tance, mimořádná taneční soustředění, individuální práce se sólisty

Class 5 (kategorie Junioři 1)


3× týdně dle rozvrhu talentového centra
děti ve věku 12–15let, soutěžní zařazení 2.liga, základní liga,pohárové soutěže, extraliga

průběh hodiny – zahřívací rozcvička, strečink, taneční technika (skoky, krokové variace, klasický balet), taneční a herecká improvizace, variační skladby,nastudování choregrafií,
všeobecná taneční a technická průprava věnovaná různým tanečním stylům
specializace
taneční a herecká improvizace
klasický balet a scénický tanec
jazz
taneční gymnastika a akrobacie
technika (držení těla, skoky, točky, krokové variace)
moderna, contemporary dance
individuální přístup lektorů, disciplína a preciznost přípravy každého člena, maximální docházka, veřejná vystoupení a soutěžní choreografie, přestup do Class 6 nebo Class 7 nebo Inspiro talentového centra tance

CLASS 6 (kategorie Junioři 2)


2× týdně dle rozvrhu talentového centra
děti ve věku 12–15let, bez účasti na soutěžní Dance Tour, určené pro děti a tanečníky, kteří nesplňují standardy týmu INSPIRO nebo se tanci nemohou časově věnovat dle rozvrhu talentového centra

průběh hodiny – Speciálně vedený workshop lektory talentového centra
specializace
moderna
jazz
scénický a klasický tanec
contemporary dance
možnost zařazení do veřejných vystoupení talentového centra, na základě splnění podmínek (viz tým INSPIRO) možnost přestupu – individuální přestup pouze na vlastní žádost tanečníka! O přestupu následně rozhodne Petr Čejka vedoucí trenér talentového centra)

CLASS 7 (kategorie Dospělí)


2× týdně dle rozvrhu talentového centra
děti ve věku 15let a výše, bez účasti na soutěžní Dance Tour, určené pro děti a tanečníky, kteří nesplňují standardy týmu INSPIRO nebo se tanci nemohou časově věnovat dle rozvrhu talentového centra

průběh hodiny – Speciálně vedený workshop lektory talentového centra
specializace
moderna
jazz
scénický a klasický tanec
contemporary dance
možnost zařazení do veřejných vystoupení talentového centra, na základě splnění podmínek (viz tým INSPIRO), možnost přestupu – individuální přestup pouze na vlastní žádost tanečníka! O přestupu následně rozhodne Petr Čejka vedoucí trenér talentového centra)

MASTERSCLASS 8 (kategorie Inspiro)


3× týdně/ speciálně vybraný tým pro účast na soutěžním Dance Tour včetně sólistů, duet, malých skupin 4×
děti a tanečníci ve věku 13 a výše, soutěžní zařazení Profi, extraliga, mistrovství ČR, mezinárodní soutěže, World Dance Championship. Europen Dance Championship

průběh hodiny – rozcvičení, zahřátí, posilování, protažení, technika, taneční variace,akrobacie, soutěžní choreografie, průřez tanečními styly, tématická taneční a herecká improvizace, maximální účast na zkouškách a trénincích, přepoklad – vlastní kreativita, disciplína, 100% zapojení do tréninkové činnosti, dodržování správné životosprávy a životního stylu…
specializace
moderna
jazz
scénický a klasický tanec
contemporary dance
individuální přístup lektorů, profesionální přístup tanečníků, disciplína,vlastní kreativnost, maximální zapojení a docházka je předpokladem, příprava veřejných vystoupení a soutěžních choreografií, vzorná reprezentace Storm Ballet,dodržování správné životosprávy a životního stylu..,
Při nedodržení výše uvedených kritérií, stagnace nebo zhoršení výkonu je možné přeřazení na pozici náhradníka či přestup do Class 6 Junior 2 nebo Class 7 Dospělí

TALENT – MASTERSCLASS 9 – Sólisté (kategorie Děti, Junioří, Dospělí)


Tréninky dle individuální domluvy, možnost využití víkendů a individuálních soustředěních.

děti a tanečníci ve věku od 8 a výše splňující podmínky sólisty Talentu Storm Ballet – určuje výhradně hlavní trenér a choreograf Petr Čejka

SVČ Radovánek :Storm Ballet – Talentové centrum tance:


aktuálně

21.8.2022

KONKURZ STORM BALLET 2022

POSLEDNÍ TERMÍN V PONDĚLÍ 5.9.2022, 17:00–18:00H, ADRESA: NADE MŽÍ 1, PLZEŇ PŘEDNÍ SKVRŇANY. BLIŽŠÍ INFORMACE: www.radovanek.cz

cara

21.8.2022

MINICAMP POHODA 2022-MINIDĚTI

NÁSTUP PONDĚLÍ 22.8.2022 8:30–9:00, SPORTPENZION POHODA, LETKOV. BLIŽŠÍ INFORMACE NA www.radovanek.cz

cara

4.5.2022

KONKURZ ČERVEN 2022

Termín konání 9.6.2022, čas: 17:00–18:30h., adresa Storm Ballet, Nade Mží 1, Plzeň// další informace na www.radovanek.cz TĚŠÍME SE VÁS!!!

cara
starší aktuality
ballet_logo

přidejte si nás na

facebook