STORM BALLET STUDIO
taneční škola

rozvrh ke stažení ve formátu .doc rozvrh

Založení školy se datuje k roku 1990. Během doby svého působení vznikla v Plzni renomovaná taneční a modelingová škola nesoucí jednotný název Storm Ballet- Talentové centrum tance.
Cílem a hlavní náplní školy je výběr talentovaných dětí a mládeže v oboru uměleckého a moderního tance. Další alternativy najdete v oblasti modelingu, reklamy a dramatické výchovy.
Přednosti školy jsou v pestrosti výuky tanečních stylů, individuálním přístupu a systematické práce lektorů, kteří podporují individuální vnímání dětí a rozvíjí jejich estetické cítění,kulturu pohybu a zdravý životní styl.
Výsledkem a úspěchem práce tanečníků Storm Ballet je získání kreditu a známky kvality, jak v oblasti taneční (desetinásobný titul Mistr světa, Absolutní vítěz Taneční skupiny roku 2013,2018, dvacetinásobný titul Mistr ČR Art Dance a Show Dance), tak společenské.


Vedení a lektoři


Petr Čejka-klasický balet,Contemporary dance,choreogra­fie,
Kateřina Bednářová-Contemporary dance, taneční gymnastika, choreografie
Dominika Černá – Contemporay dance, choreografie
Kristýna Potužníková- klasický balet, Contemporary dance, choreografie
Kateřina Babničová – lektor Mini děti, choreografie
Adéla Pavlíková – lektor Mini děti, choreografie
Aneta Heroutová-lektor, class Děti 1, základní pohybová průprava
Michaela Mrázková-lektor, class Děti 1, základní pohybová průprava
Eliška Neprašová-lektor, class Junioři 1, základní pohybová průpravaNOVÉ ROZDĚLENÍ Talentového centra tance STORM BALLET


Všeobecné zaměření:

průběh hodiny – rozcvičení, zahřátí, improvizace, posilování, protažení, technika, taneční variace,akrobacie, soutěžní choreografie, průřez tanečními styly

specializace
moderna
jazz
scénický a klasický tanec
contemporary dance
individuální přístup lektorů,postup do vyšších tříd talentového centra, estetická průprava, veřejná vystoupení a soutěžní choreografie,pří­prava autorských představení, spolupráce se zahraničními školami, účast na Dance Tour,mistrovství Evropy a světa, letní příprava Stormdance camp NOVĚ i pro kategorii Přípravka a MINI, prázdninová soustředění…

CLASS 1 (přípravka, předškolní věk 4–6let)


1× týdně dle rozvrhu talentového centra děti ve věku od 4–5 let, začátečníci a jejich první seznámení s tancem

průběh hodiny – zahřívací rozcvička, strečink, taneční a herecká improvizace, variační skladby a rytmické sestavy, hry a zpěv

taneční a technická průprava věnovaná různým tanečním stylům
specializace
taneční a herecká improvizace
taneční gymnastika, akrobacie
technika (krokové variace, taneční chůze, držení těla a paží)
základy moderny
estetická a verbální průprava, TALENTOVÁ ZKOUŠKA – výběr do Class 2 talentového centra tance.

CLASS 2 (mini děti, školní věk od 6–8let)


2× týdně dle rozvrhu talentového centra, II. pololetí možno až 3× týdně
děti ve věku od 6–8let, soutěžní zařezení kategorie MINI, BABY

průběh hodiny – rozcvičení, strečink, taneční technika (skoky, krokové variace, základy baletu), taneční a herecká improvizace, variační skladby, příprava soutěžní choreografie
všeobecná taneční a technická průprava věnovaná různým tanečním stylům
specializace
taneční a herecká improvizace
klasický balet
jazz
taneční gymnastika, akrobacie
technika (držení těla, skoky, točky, krokové variace)
základy moderny, contemporary dance
veřejná vystoupení, soutěžní choreografie,účast na Dance Tour, přestup do Talentu Class 3 Děti 1 nebo Class 4 Děti 2 talentového centra tance

CLASS 3 (kategorie Děti 1)


2× týdně dle rozvrhu talentového centra, v soutěžním období možnost přidání individuálních tréninků
děti ve věku od 8–11,5let, soutěžní zařezení 2.liga, pohárové soutěže

průběh hodiny – rozcvičení, strečink, taneční technika (skoky, krokové variace, základy baletu), taneční a herecká improvizace, variační skladby
všeobecná taneční a technická průprava věnovaná různým tanečním stylům
specializace
taneční a herecká improvizace
klasický balet
jazz
taneční gymnastika, akrobacie
technika (držení těla, skoky, točky, krokové variace)
moderna, contemporary dance
veřejná vystoupení, soutěžní choreografie,účast na Dance Tour – 2.liga a základní soutěžní liga, přestup Class 4 nebo Class 5 talentového centra tance, účast na mimořádných soustředěních

Class 4 (kategorie Děti 2 )


3× týdně / sólisté, dua, malá skupina 4× dle rozvrhu talentového centra
děti, školní věk od 8–11,5let, soutěžní zařazení Profi, extraliga, mezinárodní soutěže, výběr malá skupina, sóla, dueta

průběh hodiny – zahřívací rozcvička, strečink, taneční technika (skoky, krokové variace, klasický balet), taneční a herecká improvizace, variační skladby,nastudování choregrafií,
všeobecná taneční a technická průprava věnovaná různým tanečním stylům
specializace
taneční a herecká improvizace
klasický balet a scénický tanec
jazz
taneční gymnastika a akrobacie
technika (držení těla, skoky, točky, krokové variace)
moderna, contemporary dance
veřejná vystoupení a soutěžní choreografie, přestup do Talentu Class 5, Class 6, Inspiro tým, talentového centra tance, mimořádná taneční soustředění, individuální práce se sólisty

Class 5 (kategorie Junioři 1)


3× týdně dle rozvrhu talentového centra
děti ve věku 12–15let, soutěžní zařazení 2.liga, základní liga,pohárové soutěže, extraliga

průběh hodiny – zahřívací rozcvička, strečink, taneční technika (skoky, krokové variace, klasický balet), taneční a herecká improvizace, variační skladby,nastudování choregrafií,
všeobecná taneční a technická průprava věnovaná různým tanečním stylům
specializace
taneční a herecká improvizace
klasický balet a scénický tanec
jazz
taneční gymnastika a akrobacie
technika (držení těla, skoky, točky, krokové variace)
moderna, contemporary dance
individuální přístup lektorů, disciplína a preciznost přípravy každého člena, maximální docházka, veřejná vystoupení a soutěžní choreografie, přestup do Class 6 nebo Class 7 nebo Inspiro talentového centra tance

CLASS 6 (kategorie Junioři 2)


2× týdně dle rozvrhu talentového centra
děti ve věku 12–15let, bez účasti na soutěžní Dance Tour, určené pro děti a tanečníky, kteří nesplňují standardy týmu INSPIRO nebo se tanci nemohou časově věnovat dle rozvrhu talentového centra

průběh hodiny – Speciálně vedený workshop lektory talentového centra
specializace
moderna
jazz
scénický a klasický tanec
contemporary dance
možnost zařazení do veřejných vystoupení talentového centra, na základě splnění podmínek (viz tým INSPIRO) možnost přestupu – individuální přestup pouze na vlastní žádost tanečníka! O přestupu následně rozhodne Petr Čejka vedoucí trenér talentového centra)

CLASS 7 (kategorie Dospělí)


2× týdně dle rozvrhu talentového centra
děti ve věku 15let a výše, bez účasti na soutěžní Dance Tour, určené pro děti a tanečníky, kteří nesplňují standardy týmu INSPIRO nebo se tanci nemohou časově věnovat dle rozvrhu talentového centra

průběh hodiny – Speciálně vedený workshop lektory talentového centra
specializace
moderna
jazz
scénický a klasický tanec
contemporary dance
možnost zařazení do veřejných vystoupení talentového centra, na základě splnění podmínek (viz tým INSPIRO), možnost přestupu – individuální přestup pouze na vlastní žádost tanečníka! O přestupu následně rozhodne Petr Čejka vedoucí trenér talentového centra)

MASTERSCLASS 8 (kategorie Inspiro)


3× týdně/ speciálně vybraný tým pro účast na soutěžním Dance Tour včetně sólistů, duet, malých skupin 4×
děti a tanečníci ve věku 13 a výše, soutěžní zařazení Profi, extraliga, mistrovství ČR, mezinárodní soutěže, World Dance Championship. Europen Dance Championship

průběh hodiny – rozcvičení, zahřátí, posilování, protažení, technika, taneční variace,akrobacie, soutěžní choreografie, průřez tanečními styly, tématická taneční a herecká improvizace, maximální účast na zkouškách a trénincích, přepoklad – vlastní kreativita, disciplína, 100% zapojení do tréninkové činnosti, dodržování správné životosprávy a životního stylu…
specializace
moderna
jazz
scénický a klasický tanec
contemporary dance
individuální přístup lektorů, profesionální přístup tanečníků, disciplína,vlastní kreativnost, maximální zapojení a docházka je předpokladem, příprava veřejných vystoupení a soutěžních choreografií, vzorná reprezentace Storm Ballet,dodržování správné životosprávy a životního stylu..,
Při nedodržení výše uvedených kritérií, stagnace nebo zhoršení výkonu je možné přeřazení na pozici náhradníka či přestup do Class 6 Junior 2 nebo Class 7 Dospělí

TALENT – MASTERSCLASS 9 – Sólisté (kategorie Děti, Junioří, Dospělí)


Tréninky dle individuální domluvy, možnost využití víkendů a individuálních soustředěních.

děti a tanečníci ve věku od 8 a výše splňující podmínky sólisty Talentu Storm Ballet – určuje výhradně hlavní trenér a choreograf Petr Čejka

SVČ Radovánek :Storm Ballet – Talentové centrum tance:


aktuálně

10.5.2020

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI-NÁHRADNÍ PROVOZ

V současné době byla rozeslána lídry týmů poptávka o účasti dětí na trénincích Storm Ballet, a to formou emailové korespondence na adresy rodičů a členů talentového centra. Prosíme rodiče o kontrolu mailů (spamů). Na základě poptávky bude vytvořen náhradní rozvrh do konce školního roku 2019/2020. Sledujte web, maily, facebook a webové stránky našeho zřizovatele SVČ RADOVÁNEK, kde naleznete veškerou dokumentaci i případné odpovědi, v jakém režimu bude nutné pracovat.

cara

11.3.2020

PŘERUŠENÍ ČINNOSTI

S NAŘÍZENÍM VLÁDY PŘERUŠUJEME PRAVIDELNOU TRÉNINKOVOU ČINNOST VE STORM BALLET DO ODVOLÁNÍ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

cara

2.3.2020

Tréninky neděle 8.3.2020

Junioři 10–12h / Děti 1 13–15h / Miniděti 15–17h / Inspiro 17–19h / děkujeme za maximální účast.

cara
starší aktuality
co nás čeká

15.8.2020

SPORTMÁNIE 2020 – vystoupení na zahajovacím ceremoniáři. V následujícím týdnu(den i čas bude upřesněn)workshop Storm Ballet pro veřejnost s ukázkami tanečních choreografií.

cara

24.8.2020

Minicamp Pohoda pro děti Storm Ballet v termínu 24.8.-28.8.2020 věková kategorie Přípravka a Mini děti. Počítejte s rozdělením dětí do turnusů dle věku a výkonnosti. Bude určeno(...)

cara

2.9.2020

KONKURZ DO STORM BALLET pro děti s vážným zájmem o tanec a další jeho formy a styly. Proběhne v prostorech Storm Ballet ve středu 2.9.2020 v čase 17:00–18:30hod. Určeno pro děti ve(...)

cara
kalendář akcí
ballet_logo

přidejte si nás na

facebook