STORM BALLET STUDIO

16.5.2020

Zahájení činnosti Storm Ballet - náhradní režim

Vážení rodiče, Dovolte nám, abychom Vás i zde informovali o restartu tréninkové činnosti v rámci týmů Storm Ballet v období do konce školního roku 2019/2020.

Na základě uvolňování restrikcí nařízené vládou i náš zřizovatel SVČ Radovánek, postupně obnovuje činnost s účinností od pondělí 18.5.2020.
Sály Storm Ballet se otevřou veřejnosti, až po zmapování zájmu dětí, rodičů a vypracování náhradního rozvrhu.
O přesném datumu zahájení činnosti budete informování formou mailu, webu, facebooku.
Je však nutnost dodržovat přísná hygienická opatření vydaná MŠMT a vyžadovaná vedením SVČ Radovánek.

Zřizovatel zároveň vydal nařízení nahlásit nástup dětí do zájmových útvarů nejpozději do 18.5.2020.
Pro rychlejší vypracování náhradního rozvrhu Vás prosíme o potrzení účasti dítěte obratem lídrům jednotlivých týmů, kteří rozesílají podrobné informace na mailové adresy.
Týmy Přípravky podávají zpětnou vazbu trenérce Kateřině Bednářové a Inspiro Dominice Černé.
Na základě zájmu dětí vytvoříme s trenéry náhradní rozvrh talentového centra a budeme Vás informovat, jak tréninková činnost bude dále organizovaná.

Zde vybraná opatření, která bude nutno dodržovat během tréninkové činnosti: (podrobný přehled najdete na www.radovanek.cz a zároveň zašleme na emailové adresy)

  • maximální účast na tréninku 15 osob
  • dodržování 2m rozestupů
  • zákaz vstupu rodičů do prostor SVČ (Storm Ballet)
  • zákaz požívání šaten
  • rouška nutná mimo taneční sál a tělocvičnu
  • každodenní dezinfekce prostorů
  • pro vstup do SVČ je nutné předložení Čestného prohlášení podepsané zákonným zástupcem dítěte (ke stažení na www.radovanek.cz nebo zašleme na emailové adresy)Moc Vám děkujeme za součinnost během restartu Storm Ballet.
Mějte pevné zdraví a věříme, že emoce spojené s tréninky a soutěžní Dance Tour 2020 si naplno užijeme po letních prázdninách.
O termínech Dance Tour 2020, letní činnosti a dalších aktivitách Storm Ballet, budete informováni v další korespondenci či na webu Storm Ballet, Radovánek a facebooku.

aktuálně

10.5.2020

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI-NÁHRADNÍ PROVOZ

V současné době byla rozeslána lídry týmů poptávka o účasti dětí na trénincích Storm Ballet, a to formou emailové korespondence na adresy rodičů a členů talentového centra. Prosíme rodiče o kontrolu mailů (spamů). Na základě poptávky bude vytvořen náhradní rozvrh do konce školního roku 2019/2020. Sledujte web, maily, facebook a webové stránky našeho zřizovatele SVČ RADOVÁNEK, kde naleznete veškerou dokumentaci i případné odpovědi, v jakém režimu bude nutné pracovat.

cara

11.3.2020

PŘERUŠENÍ ČINNOSTI

S NAŘÍZENÍM VLÁDY PŘERUŠUJEME PRAVIDELNOU TRÉNINKOVOU ČINNOST VE STORM BALLET DO ODVOLÁNÍ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

cara

2.3.2020

Tréninky neděle 8.3.2020

Junioři 10–12h / Děti 1 13–15h / Miniděti 15–17h / Inspiro 17–19h / děkujeme za maximální účast.

cara
starší aktuality
co nás čeká

15.8.2020

SPORTMÁNIE 2020 – vystoupení na zahajovacím ceremoniáři. V následujícím týdnu(den i čas bude upřesněn)workshop Storm Ballet pro veřejnost s ukázkami tanečních choreografií.

cara

24.8.2020

Minicamp Pohoda pro děti Storm Ballet v termínu 24.8.-28.8.2020 věková kategorie Přípravka a Mini děti. Počítejte s rozdělením dětí do turnusů dle věku a výkonnosti. Bude určeno(...)

cara

2.9.2020

KONKURZ DO STORM BALLET pro děti s vážným zájmem o tanec a další jeho formy a styly. Proběhne v prostorech Storm Ballet ve středu 2.9.2020 v čase 17:00–18:30hod. Určeno pro děti ve(...)

cara
kalendář akcí
ballet_logo

přidejte si nás na

facebook